Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần L

07 tháng 9 2022 18:21

câu hỏi

Chứng minh rằng: a, (a + b)(a 2 – ab + b 2 ) + (a – b)(a 2 + ab + b 2 ) = 2a 3

Chứng minh rằng:

a, (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = 2a3

 


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

07 tháng 9 2022 18:22

Được xác nhận

<p>Xin chào em Trần L,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a, Ta có: (a + b)(a<sup>2</sup> – ab + b<sup>2</sup>) + (a – b)(a<sup>2</sup> + ab + b<sup>2</sup>) = a<sup>3</sup> + b<sup>3</sup> + a<sup>3</sup> – b<sup>3</sup> = 2a<sup>3</sup></p><p>Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Trần L,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết:

a, Ta có: (a + b)(a2 – ab + b2) + (a – b)(a2 + ab + b2) = a3 + b3 + a3 – b3 = 2a3

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về dạng ax+b=0 : 3x−2=2x−3

3

Được xác nhận