Square root
VBT
Calculator
magnet

Thu D

13 tháng 4 2020 06:34

câu hỏi

chứng minh rằng 12 mũ 200 và 2 mũ 100 có chữ số tận cùng giống nhau


0

3


Vũ V

13 tháng 4 2020 12:31

Tôi biết nhưng viết dài lắm không muốn viết tôi xin lỗi.🦖🦖🦖🦖🦖🦖

Vũ V

19 tháng 4 2020 10:52

Nó có tận cùng bằng 2 nha bạn 🐉🐉🐉🐉💎💎💎💎💎💴💵💵💸💴💷💶💸💸💰💸💵💶💶💴💴💵💸💰💰💴💴💶💴💸💴💶💴💶💴💵💰💰💶💷💴💳💴💴💶💴

Vũ V

19 tháng 4 2020 11:06

💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💵💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💴💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💶💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💷💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💎💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳💳

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A = 3/1×4 +3/4×7 + ... + 3/43×46 Chứng minh : A < 1

7

Lihat jawaban (1)