Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

14 tháng 12 2022 14:23

câu hỏi

chứng minh đẳng thức (x+y+z) 2 -x 2 -y 2 -z 2 =2(xy+yz+zx)

chứng minh đẳng thức (x+y+z)2-x2-y2-z2=2(xy+yz+zx)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

15 tháng 12 2022 11:26

Được xác nhận

Xin chào em Ngọc N, Bài giải chi tiết: (x+y+z)² - x²-y²-z² = x² + y²+ z² + 2xy + 2yz + 2xz - x²-y²-z² = 2xy + 2yz + 2xz = 2(xy+yz+zx) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm điều kiện của phương trình sau x+1+2/x+3=x+5/x+3

0

Lihat jawaban (1)