Square root
VBT
Calculator
magnet

Ẩn D

25 tháng 7 2022 02:57

câu hỏi

Chứng minh lập luận này sai ở đâu:Một người thì chạy với một chú rùa.Tuy nhiên chú rùa được chạy trước một đoạn.Vậy người đó sẽ không bao giờ đuổi kịp chú rùa(Vì khi người ấy đuổi kịp chú rùa thì chú rùa đi được một đoạn.Người đó đuổi kịp chỗ đó thì chú rùa lại đi được một đoạn.)


6

2


Thụy N

25 tháng 7 2022 02:59

vì họ đi theo vòng tròn

Vinh T

25 tháng 7 2022 03:02

SAI Ở ĐÂU CƠ MÀ

— Hiển thị thêm 2 trả lời

Cao K

03 tháng 6 2023 13:24

<p>2-1=1</p><p>&nbsp;</p>

2-1=1

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

1×2×3×4×5×6×7×8×9×...×100 hỏi có bao nhiêu chữ số 0

2

Lihat jawaban (1)