Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyển T

22 tháng 12 2019 13:52

câu hỏi

chứng minh : " khí hậu châu á phân hoá rất đa dạng " và phân tích nguyên nhân


0

1


Nguyễn H

22 tháng 12 2019 17:01

Do châu Á là một châu lục rộng lớn nhất thế giới, khoảng 41,5 triệu km vuông, nếu tính cả các đảo phụ thuộc thì là 44,4 triệu km vuông. Trải dài từ vùng cực Bắc đến xích đạo, có kích thước rộng lớn cũng như có cấu tạo địa hình phức tạp nên khí hậu châu Á phân hóa rất đa dạng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Là học sinh em đã làm gì để góp phần bảo vệ môi trường biển Việt Nam

4

Lihat jawaban (2)