Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh T

01 tháng 9 2022 07:35

câu hỏi

Chứng minh giá trị biểu thức sau không phụ thuộc vào x: a)

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

01 tháng 9 2022 07:35

Được xác nhận

Xin chào em Minh T Đây là một bài tập thuộc Chương Nhân đa thức với đa thức. Bài giải chi tiết a) A=(5x-2)(x+1)-(x-3)(5x+1)-17(x+3) =5x²+5x-2x-2-5x²-x+15x+3-17x-51 =-50 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)