Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương N

02 tháng 12 2019 13:06

câu hỏi

Chứng minh cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt trong cuốc kháng chiến chống Tống đầy sáng sạo độc đáo và bất ngờ


0

1


Dương T

08 tháng 12 2019 08:27

thực hiện chủ trương vườn không nhà trống,tấn công trước để tự vệ và kết thúc chiến tranh bằng đề nghị giảng hòa để giữ thể diện cho đất nước láng giềng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khỏi nghĩa tây sơn mang tính chất gì

2

Lihat jawaban (1)