Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

19 tháng 9 2022 16:03

câu hỏi

Chứng minh các biểu thức sau không phụ thuộc vào x : c) 2(x^(3)+y^(3))−3(x^(2)+y^(2)) với x+y=1


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher171

University of Pedagogy

19 tháng 9 2022 17:59

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y,<br>Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.<br>Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y,
Đây là một bài tập thuộc Chương Biểu thức đại số.
Bài giải chi tiết trong hình ảnh được đính kèm dưới đây

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)