Square root
VBT
Calculator
magnet

Hải Y

10 tháng 9 2022 17:00

câu hỏi

Chưng minh biểu thức sav không phụ thuộc vao × b) B=x(x^(3)+2x^(2)−3x+2)−(x^(2)+2x)x^(2)+3x(x−1)+x−12


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher33

University of Pedagogy

10 tháng 9 2022 17:19

Được xác nhận

<p>Xin chào em Hải Y</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Đa thức</p><p>Bài giải chi tiết&nbsp;</p><p>B=x(x<sup>3</sup>+2x<sup>2</sup>−3x+2)−(x<sup>2</sup>+2x)x<sup>2</sup>+3x(x−1)+x−12</p><p>=x<sup>4</sup>+2x<sup>3</sup>-3x<sup>2</sup>+2x-x<sup>4</sup>-2x<sup>3</sup>+3x<sup>2</sup>-3x+x-12</p><p>=-12(dpcm)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Hải Y

Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 7, Bài Đa thức

Bài giải chi tiết 

B=x(x3+2x2−3x+2)−(x2+2x)x2+3x(x−1)+x−12

=x4+2x3-3x2+2x-x4-2x3+3x2-3x+x-12

=-12(dpcm)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Anh/chị hãy cho biết Ma túy là gì? Tác hại của việc sử dụng ma túy đối với bản thân, gia đình xã hội?

6

Lihat jawaban (1)