Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly P

10 tháng 10 2022 08:15

câu hỏi

Chứng minh biểu thức luôn âm ,(,A=4x−6−x^(2),),


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

10 tháng 10 2022 09:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em <strong>Ly P</strong><br>Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao<br>Bài giải chi tiết:Ta có:A=4x-6-x<sup>2</sup>=-(x<sup>2</sup>-4x)+6=-(x<sup>2</sup>-4x+4)-2=-(x-2)<sup>2</sup>-2</p><p>Có -(x-2)<sup>2</sup>≤0∀x</p><p>=&gt;-(x-2)<sup>2</sup>-2&lt;0∀x</p><p>=&gt;A&lt;0∀x</p><p>Vậy biểu thức luôn âm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.&nbsp;<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Ly P
Đây là một bài tập thuộc Chương 4 - Đại số: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, Bài 3: Nâng cao
Bài giải chi tiết:Ta có:A=4x-6-x2=-(x2-4x)+6=-(x2-4x+4)-2=-(x-2)2-2

Có -(x-2)2≤0∀x

=>-(x-2)2-2<0∀x

=>A<0∀x

Vậy biểu thức luôn âm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em. 
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)