Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

03 tháng 4 2020 13:42

câu hỏi

Chứng minh 3 điểm: B, M, N thẳng hàng Chứng minh: BN vuông góc AD, BN vuông góc EC Tam giác ABC thỏa mãn điều kiện gì để tam giác NAD là tam giác đều


0

1


Lương T

03 tháng 4 2020 13:44

Mọi người giúp mình trả lời câu này với ạ. Cảm ơn mọi người nhiều ạ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá tri cot120^(∘)

40

Được xác nhận