Square root
VBT
Calculator
magnet

Chu A

03 tháng 10 2021 03:07

câu hỏi

Chứng minh : 29-1=30 ( đố mẹo)


75

9


Nguyễn Q

05 tháng 10 2021 13:36

29=XXIX 1=I 29-1=XXIX-I=XXX XXX=30

Le Y

07 tháng 10 2021 12:00

Quá thông minh

Chu A

06 tháng 10 2021 04:56

Bạn chứng minh đúng rồi đó

Thụy N

04 tháng 10 2021 08:17

???...

Thụy N

04 tháng 10 2021 08:17

☺️☺️☺️

Chu A

04 tháng 10 2021 09:33

bạn chứng minh được không

TườngVy_chín_tuổi T

07 tháng 10 2021 22:50

👍♥️♥️♥️♥️♥️♥️

Nguyễn H

09 tháng 10 2021 11:35

xin chào

Chu A

09 tháng 10 2021 15:12

Chào bạn

Phan Đ

10 tháng 10 2021 01:33

Chào Kiến Guru Mình mới vào học nè

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trang17trang18

8

Lihat jawaban (1)