Square root
VBT
Calculator
magnet

Huỳnh N

25 tháng 11 2021 01:40

câu hỏi

Chương I Cơ Học


12

2


Leosaki N

27 tháng 11 2021 08:08

??????

Ngô M

13 tháng 12 2021 05:42

ko liên quan tới bài học ( ̄へ  ̄ 👇

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một con ngựa kéo một cái xe đi đều với vận tốc 9km/h. Lực kéo của ngựa là 200N. Tính công suất của ngựa

3

Lihat jawaban (1)

định luật về công

18

Được xác nhận