Square root
VBT
Calculator
magnet

Thịnh_PHÓ_TEAM_SUS T

18 tháng 7 2020 23:18

câu hỏi

Chọn từ đúng A. Hết trơn B. Hết chơn C. Hớt chơn D. Hớt trơn


23

6


Huỳnh K

20 tháng 7 2020 13:13

đây là từ lóng theo tiếng địa phương có nghĩa là hết sạch, không còn lại gì! thì theo cô là hết trơn sẽ đúng nhé!

Lê T

20 tháng 7 2020 14:29

câu đúng là A

Thạch N

24 tháng 7 2020 04:39

a, b, c, d,câu a

Lam L

25 tháng 7 2020 05:40

câu A

Ronado R

02 tháng 8 2020 08:00

Câu A

Hạnh H

09 tháng 11 2020 13:47

Hết trơn là đúng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cây gì có quả mà ko có lá

8

Lihat jawaban (1)