Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Chọn từ chính xác để điền vào câu He skipped________ down the road to school. (Happy / happily)


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:58

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trạng từ và tính từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>He skipped happily down the road to school</strong></h1><p><strong>Giải thích: Trạng từ happily bổ sung ý nghĩa cho đọng từ skipped</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về trạng từ và tính từ

Bài giải chi tiết:

He skipped happily down the road to school

Giải thích: Trạng từ happily bổ sung ý nghĩa cho đọng từ skipped

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)