Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Chọn từ chính xác để điền vào câu Andy doesn’t often work (hard / hardly)


6

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 04:37

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Anh, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Andy doesn’t often work hard</p><p><strong>Hard là một tính từ với nghĩa khó, cứng rắn, khắc nghiệt, thường đứng sau động từ, hard</strong> vừa là adj và vừa là adv khi nó mang nghĩa là chăm chỉ/ vất vả.</p><p><strong>Hardly là trạng từ nghĩa là hầu như không, hiếm khi, thường đứng trước động từ</strong>.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh, chia động từ

Bài giải chi tiết:

Andy doesn’t often work hard

Hard là một tính từ với nghĩa khó, cứng rắn, khắc nghiệt, thường đứng sau động từ, hard vừa là adj và vừa là adv khi nó mang nghĩa là chăm chỉ/ vất vả.

Hardly là trạng từ nghĩa là hầu như không, hiếm khi, thường đứng trước động từ.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Viết lại câu hoàn chỉnh We/not/believe the Prime Minister =&gt;......

2

Được xác nhận