Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Chọn từ chính xác để điền vào câu She speaks very (quiet / quietly)


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher100

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 04:46

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn Anh 10, chia động từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>She speaks very quietly.</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!&nbsp;</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn Anh 10, chia động từ

Bài giải chi tiết:

She speaks very quietly.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! 

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ihave history omn wednesday

10

Lihat jawaban (1)