Square root
VBT
Calculator
magnet

Huy H

12 tháng 10 2022 01:20

câu hỏi

Chọn từ chính xác để điền vào câu Turn the stereo down. It’s too (loud / loudly)


0

1

Được xác nhận

R. Roboteacher176

University of Pedagogy

12 tháng 10 2022 02:53

Được xác nhận

<p>Xin chào em Huy H</p><p>Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ</p><p>Bài giải chi tiết:</p><h1><strong>Turn the stereo down. It’s too loud&nbsp;</strong></h1><p><strong>Giải thích: Âm thanh của chiếc stereo quá to ta dùng tính từ loud</strong></p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Huy H

Đây là một bài tập môn tiếng Anh về tính từ

Bài giải chi tiết:

Turn the stereo down. It’s too loud 

Giải thích: Âm thanh của chiếc stereo quá to ta dùng tính từ loud

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ENGLISH SOUNDS

7

Được xác nhận

Put the words in the corert order 1 . How many / are there/ on VTV3/ game shows / channel/ tonight ? 2. Don' t / trash/ the/ on/ throw/ street 3. Will/ to/ able/ be/ robots/ play/ football 4.You're/ lot/ a/ bought/ of/ things 5. live/ you/ Would/ like/ countryside/ to/ the/ in?

22

Lihat jawaban (3)