Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà P

12 tháng 6 2023 11:04

câu hỏi

Chọn từ có cách phát âm khác A.sink. B.think. C.soon. D.song

Chọn từ có cách phát âm khác 

A.sink.      B.think.         C.soon.            D.song

 

alt

15

2


Ngọc Á

12 tháng 6 2023 15:34

<p>C. soon</p><p>&nbsp;</p>

C. soon

 

ACE A

15 tháng 6 2023 08:31

<p>Soon nhé</p>

Soon nhé

Quyenhothi Q

16 tháng 6 2023 16:26

B think nhé vì nó phát âm là /th/,mấy từ còn lại phát âm là /s/

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Bằng mấy Vậy

12

Lihat jawaban (1)

Cho hai số thực a,b thòa măn a ≤ b. Chừng minh rằng: 2015a−2016≤2015b−2016

2

Được xác nhận