Square root
VBT
Calculator
magnet

Linh B

06 tháng 7 2021 11:07

câu hỏi

Chọn ra hai trong bốn bạn An, Bình, Chi Dung để tặng hai phần quả khác nhau.Hỏi có bao nhiêu cách tặng quà?


7

1


Lữ N

13 tháng 7 2021 13:36

số cách tặng bằng chỉnh hợp chập 2 của 4 bằng 12 cách tặng quà

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Trên mặt phẳng toạ độ Oxy,cho tam giác ABC, với A(-1,2),B(-2,3),C(-5,0).Tìm toạ độ chân đường phân giác xuất phát từ đỉnh B của tam giác ABC.

12

Lihat jawaban (1)

cần xếp 7 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng ngang Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho không có học sinh nữ nào đứng cạnh nhau

3

Được xác nhận