Square root
VBT
Calculator
magnet

Lạc H

31 tháng 10 2022 06:44

câu hỏi

chọn A,B,C hay D

chọn A,B,C hay D

alt

3

1

Được xác nhận

Đ. Châu

01 tháng 11 2022 10:03

Được xác nhận

<p>Chào em Lạc H,&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>Đây là dạng bài chọn từ thích hợp điền vào đoạn văn.&nbsp;</p><p>Đáp án:&nbsp;</p><p>1. in&nbsp;</p><p>2. peaceful</p><p>3. grow</p><p>4. colors</p><p>5. much</p><p>&nbsp;</p><p>Cảm ơn em đã hỏi.&nbsp;</p>

Chào em Lạc H, 

 

Đây là dạng bài chọn từ thích hợp điền vào đoạn văn. 

Đáp án: 

1. in 

2. peaceful

3. grow

4. colors

5. much

 

Cảm ơn em đã hỏi. 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Câu hỏi từ trái nghĩa: Nutritionists believe that vitamins circumvent diseases. Với từ được gạch chân là [circumvent] A. defeat B. nourish C. help D. treat

12

Được xác nhận

Mn cho mk hỏi là cách nhận biết gi ữa hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn được không ạ?

0

Lihat jawaban (1)