Square root
VBT
Calculator
magnet

Lê N

11 tháng 12 2019 12:07

câu hỏi

Chọn 5 hs trong 1 danh sách lớp được đánh số thứ tự từ 1 đến 20. Tính xác suất để 5 hs được chọn đều có số tự nhiên là số chẵn


1

1


Phạm V

12 tháng 12 2019 14:23

không gian mẫu là: n(omega)=20C5 xác suất để 5 hs được chọn đều có stn là số chắn A={2;4;6;8;10;12;14;16;18;20} => n(A)=10 P(A)= n(A)/n(omega) = 10/20C5 = 5/7752

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lim x->5 x-5/căn x - căn 5

1

Lihat jawaban (1)