Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

07 tháng 4 2020 02:49

câu hỏi

chùm sáng phát ra do bếp lửa là chùm sáng gì?🤔


0

2


Nguyễn T

07 tháng 4 2020 09:23

chùm sáng phát ra do bếp lửa là chùm sáng phân kì

Nguyễn M

09 tháng 4 2020 08:35

thank you😋

Cao T

10 tháng 4 2020 05:37

chùm sáng phân kỳ

Nguyễn M

15 tháng 4 2020 02:52

😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vật trong suốt và vật chắn sáng là gì ? cho ví dụ

4

Lihat jawaban (4)