Square root
VBT
Calculator
magnet

Phan T

21 tháng 10 2020 01:37

câu hỏi

chùm sáng mà Mặt Trời chiếu đến Trái Đất là chùm sáng gì ?


5

2


Bình A

31 tháng 10 2020 14:58

là chùm sáng phân kỳ nha ban

Phan T

28 tháng 12 2020 02:44

mình cảm ơn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể

1

Lihat jawaban (1)