Square root
VBT
Calculator
magnet

7/3-Lê T

06 tháng 10 2022 04:33

câu hỏi

chỉ mình với

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher75

University of Pedagogy

06 tháng 10 2022 04:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em,&nbsp;<br>Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 11<br>Bài giải chi tiết: Xem hình dưới<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em, 
Đây là một bài tập thuộc Chương 1, lớp 11
Bài giải chi tiết: Xem hình dưới
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Với m bất kì, hãy chứng tỏ: a, 1 + m &lt; 2 + m

3

Được xác nhận