Square root
VBT
Calculator
magnet

Idk I

25 tháng 10 2022 09:21

câu hỏi

chỉ mình với

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

25 tháng 10 2022 10:01

Được xác nhận

<p>Xin chào em Idk I</p><p>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Ước chung</p><p>Câu trả lời chi tiết như sau:</p><p>Số phần chia được là ước chung lớn nhất của 60 và 42</p><p>Ta có: 60=2<sup>2</sup>.3.5 và 42=2.3.7</p><p>UCLN(60;42)=2.3=6</p><p>Vậy có thể chia được nhiều nhất là 6 phần</p><p>Khi đó mỗi phần có số vở là: 60:6=10 (quyển)</p><p>Mỗi phần có số bút là: 42:6=7 (cái bút)</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Idk I

Đây là một bài tập thuộc môn Toán 6, Bài Ước chung

Câu trả lời chi tiết như sau:

Số phần chia được là ước chung lớn nhất của 60 và 42

Ta có: 60=22.3.5 và 42=2.3.7

UCLN(60;42)=2.3=6

Vậy có thể chia được nhiều nhất là 6 phần

Khi đó mỗi phần có số vở là: 60:6=10 (quyển)

Mỗi phần có số bút là: 42:6=7 (cái bút)

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)