Square root
VBT
Calculator
magnet

Thảo V

02 tháng 1 2023 12:20

câu hỏi

Chị Lan định mua 10 bông hoa với số tiền định trước. Nhưng do vào dịp lễ nên giá hoa tăng 25%. Hỏi với số tiền đó, chị Lan mua được bao nhiêu bông hoa?

Chị Lan định mua 10 bông hoa với số tiền định trước. Nhưng do vào dịp lễ nên giá hoa tăng 25%. Hỏi với số tiền đó, chị Lan mua được bao nhiêu bông hoa?


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

02 tháng 1 2023 13:49

Được xác nhận

<p>Xin chào em Thảo V,&nbsp;<br>Bài giải chi tiết:<br>Gọi giá 1 bông hoa trước dịp lễ là x (x&gt;0)</p><p>Giá bông hoa vào dịp lễ là 1,25x</p><p>Số tiền dự định của chị Lan là 10x</p><p>Với số tiền đó, chị Lan mua được số bông hoa là:</p><p>(10x) : (1,25x) = 10 : 1,25 = 8 (bông hoa)</p><p><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>

Xin chào em Thảo V, 
Bài giải chi tiết:
Gọi giá 1 bông hoa trước dịp lễ là x (x>0)

Giá bông hoa vào dịp lễ là 1,25x

Số tiền dự định của chị Lan là 10x

Với số tiền đó, chị Lan mua được số bông hoa là:

(10x) : (1,25x) = 10 : 1,25 = 8 (bông hoa)


Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho tam giác ABC có A=90 độ; AB&gt;AC; gọi M là trung điểm cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD= MA, vé AH vuông góc với BC tại H, trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HE= HA. a. Chứng minh CD vuông góc với AC b. Chứng minh CAE là tam giác cân c. Chứng minh BD= CE d. Chứng minh AE vuông góc với ED

1

Lihat jawaban (1)