Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyen P

05 tháng 4 2023 12:35

câu hỏi

chị Lan đã mua 1 đôi giày ở cửa hàng A với giá niêm yết là 250 000 đồng. Nhưng chị có thẻ thành viên nên được giảm 8% cho một sản phẩm. Hỏi chị Lan đã trả bao nhiêu tiền?

chị Lan đã mua 1 đôi giày ở cửa hàng A với giá niêm yết là 250 000 đồng. Nhưng chị có thẻ thành viên nên được giảm 8% cho một sản phẩm. Hỏi chị Lan đã trả bao nhiêu tiền?

 

 

 

 

 


 


8

1


Tuấn H

05 tháng 4 2023 15:12

<p>số tiền chị lan cần trả là :</p><p>250 000 . (1-8%)= 230 000 ( đồng )</p><p>vậy chị lan cần trả 230 000 ( đồng )</p>

số tiền chị lan cần trả là :

250 000 . (1-8%)= 230 000 ( đồng )

vậy chị lan cần trả 230 000 ( đồng )

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tìm (B∩C)\A biết A={x∈R/x≥2};B={x∈R/−2≤x&lt;4};C={x∈R/3

4

Được xác nhận