Square root
VBT
Calculator
magnet

Lương T

24 tháng 10 2022 13:31

câu hỏi

chỉ làm vs ạ

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher79

University of Pedagogy

24 tháng 10 2022 13:39

Được xác nhận

<p>Xin chào em Lương T,<br>Đây là một bài thuộc Toán 9.<br>Bài giải chi tiết:</p><p>a) 2/√3</p><p>= (2√3)/3 (Nhân cả tử với mẫu với √3 để mẫu số không chứa căn)</p><p>b) 3/√5</p><p>= (3√5)/5 (Nhân cả tử với mẫu với √5 để mẫu số không chứa căn)<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Lương T,
Đây là một bài thuộc Toán 9.
Bài giải chi tiết:

a) 2/√3

= (2√3)/3 (Nhân cả tử với mẫu với √3 để mẫu số không chứa căn)

b) 3/√5

= (3√5)/5 (Nhân cả tử với mẫu với √5 để mẫu số không chứa căn)
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé!
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

* So sánh 1 và sqrt(3)−1?

2

Được xác nhận