Square root
VBT
Calculator
magnet

Vũ L

05 tháng 9 2022 15:35

câu hỏi

chỉ em lỗi sai của câu này với ạ Protective gear for firefighters is supposed to be made of inflammable materials so as to eliminate the risk of fire.


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher172

University of Pedagogy

05 tháng 9 2022 15:49

Được xác nhận

Xin chào em Vũ L, Đây là một bài tập môn Tiếng Anh dạng tìm và sửa lỗi sai. Bài giải chi tiết: - inflammable (a): dễ cháy => nonflammable (a): chống cháy => lỗi sai: inflammable => sửa lại: nonflammable (Đồ bảo hộ cho lính cứu hỏa được cho là làm từ chất liệu chống cháy để loại bỏ nguy cơ cháy.) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé! Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

There's a .. range of issues that we need to discuss as soon as possible. far ample wide high

4

Được xác nhận