Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai A

06 tháng 11 2022 17:06

câu hỏi

Chỉ em câu này vs ạ. Em cảm ơn ạ

Chỉ em câu này vs ạ. Em cảm ơn ạ

alt

1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

11 tháng 11 2022 07:00

Được xác nhận

Chào em, Đáp án chính xác: Na2SO4 Bài giải chi tiết: Na2SO4 khan có khả năng hút nước tạo tinh thể hidrat, khi dùng Na2SO4 khan (dư) thì toàn bị nước bị kết tỉnh, tách bỏ chất rắn thu được ancol ctylic. (cách này không được chưng cất, vì sẽ có hơi nước trong tỉnh thể hidrat bay theo). Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hòa tan 28,4g một hỗn hợp 2 muối cacbonat của hai kim kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 10 lít khi ở54,6∘C54,6∘Cvà 0,8064 atm và một dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thu được m gam muối. Giá trị của m là.

22

Lihat jawaban (1)