Square root
VBT
Calculator
magnet

Oanh K

24 tháng 5 2023 07:10

câu hỏi

Chỉ em cách giải khử mẫu bước đầu với ạ

Chỉ em cách giải khử mẫu bước đầu với ạ

 

alt

4

1


Diệp V

26 tháng 5 2023 09:54

<p>Phân thức đầu mẫu số e đẩy x vô rồi khai triển HĐT ra rồi sau sau đổi dấu phân thức 3 kia r tìm nhân tử phụ nhân vô là được&nbsp;</p>

Phân thức đầu mẫu số e đẩy x vô rồi khai triển HĐT ra rồi sau sau đổi dấu phân thức 3 kia r tìm nhân tử phụ nhân vô là được 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Biết A^(2)−B^(2)=(A−B)(A+B). Tính a) x^(2)−4

5

Được xác nhận

Cho z2 tia Oy và Oz nằm trên nửa mặt phẳng có cờ là tia Ox sao cho góc xOy bằng 75*,xOz bằng 25* a,Trong ba tia Ox,Oy,Oz nào nằm giữa hai tia còn lại b,tính góc yOz c,góc Om là tia phân giác của góc yOz tính góc xOm

1

Lihat jawaban (1)