Square root
VBT
Calculator
magnet

Yan T

20 tháng 9 2022 02:37

câu hỏi

chỉ e với ạk


1

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

20 tháng 9 2022 02:55

Được xác nhận

<p>Chào em Yan T<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, bài Phân số<br>Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Yan T
Đây là một bài tập thuộc môn Toán, khối 6, bài Phân số
Lời giải chi tiết trong ảnh đính kèm
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tỉm m để các phương trình sau có nghiệm b) ((1+x)/(sqrt(x))+2m.(1+x)/(sqrt(x))+1=0

6

Được xác nhận