Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng V

13 tháng 4 2020 13:22

câu hỏi

chỉ dùng quỳ tím hãy phân biệt các chất sau: h2so4, koh, ba(oh)2


0

2


Quàng T

14 tháng 4 2020 13:17

h2so4 sẽ không làm quỳ tím đổi màu. koh và ba(oh)2 sẽ làm quỳ tím đổi thành màu xanh. sau đó cho h2so4 p/ư lần lượt với koh và ba(oh)2. ống nghiệm nào chứa ba(oh)2 sẽ có kết tủa. còn koh thì k

Tươi N

16 tháng 4 2020 03:31

h2so4 sẽ làm quỳ tím đổi màu chứ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hoà tan 19,15 gam hỗn hợp gồm NaCl và KCl vào dung dịch AgNO3 20℅ thu được 43,05 kg kết tủa tính phần trăm theo khối lượng muối trong hộp ban đầu

4

Lihat jawaban (2)

Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về oxi ở điều kiện thường ? A. chất khí, không màu. B. khí oxi tan rất nhiều trong nước. C. hơi nặng hơn không khí. D. không mùi, không vị.

0

Được xác nhận