Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngoc P

20 tháng 12 2019 14:44

câu hỏi

chức năng các loại mô phân sinh


0

1


Công_Thụ C

06 tháng 1 2020 14:10

mô phân sinh là mô tập hợp với những tế bào có khả năng phân chia để hình thành tế bào mới. đặc trưng của mô phân sinh là không chỉ tạo ra, bổ sung tế bào mới cho cơ thể thực vật mà còn làm chính chúng hoạt động mãi, như vậy có một số tế bào vẫn duy trì khả năng phân sinh trong suốt đời sống cá thể.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đặc điểm các loại quả : quả khô( quả khô nẻ và quả khô không nẻ) quả thịt( quả mọng và quả hạch cho ví dụ

2

Lihat jawaban (1)