Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 12 2022 13:26

câu hỏi

Chức năng của màng tế bào


7

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

17 tháng 12 2022 07:53

Được xác nhận

Chào em Nguyễn T, Bài giải chi tiết: Chức năng của màng tế bào: + Ngăn cách mục tế bào chất với môi trường bên ngoào, bảo vệ tế bào trước các yếu tố bất lợi của môi trường + Kiểm soát các chất ra vào tế bào theo cách có thể điều chỉnh số lượng, tốc độ các chất ra vào tế bào (tế bào có tính thấm chọn lọc, chỉ cho những chất nhất định ra vào tế bào) + Tiếp nhận thông tin từ môi trường và truyền tin vào trong tế bào nhờ đó tế bào có thể đưa ra các đáp ứng thích nghi với điều kiện môi trường. + Quy định hình dạng tế bào phù hợp với chức năng của chúng. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

vì sao không khí lạnh nặng hơn không khí nóng

15