Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

16 tháng 12 2022 13:23

câu hỏi

Chức năng của màng tế bà?

Chức năng của màng tế bà?


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 04:41

Được xác nhận

Chàoem Nguyễn T, Sau đây là một số thông tin của màng tế bào: Màng tế bào có thể cho phép các ion, các phân tử hữu cơ thấm qua một cách có chọn lọc và kiểm soát sự di chuyển của các chất ra và vào tế bào. Chức năng cơ bản của màng tế bào là bảo vệ tế bào khỏi môi trường xung quanh. Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Giúp mik với mn!

4