Square root
VBT
Calculator
magnet

Minh Q

02 tháng 11 2022 12:54

câu hỏi

Chị Cốm mua 12 cái kẹo, em Tin đã ăn 5 cái. Hỏi còn lại bao nhiêu cái kẹo?

Chị Cốm mua 12 cái kẹo, em Tin đã ăn 5 cái. Hỏi còn lại bao nhiêu cái kẹo?


16

2


Đỗ T

02 tháng 11 2022 13:07

<p>Còn lại số kẹo là: 12 - 5 = 7 (cái)</p>

Còn lại số kẹo là: 12 - 5 = 7 (cái)

Đào M

03 tháng 11 2022 13:28

7

Hải A

02 tháng 11 2022 13:34

<p>Còn lại số cái kẹo là</p><p>15-5=10(cái)</p><p>đáp số 10 cái kẹo</p>

Còn lại số cái kẹo là

15-5=10(cái)

đáp số 10 cái kẹo

Linh P

03 tháng 11 2022 12:17

7 cái

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10+10=

36

Lihat jawaban (18)