Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng N

26 tháng 11 2019 11:33

câu hỏi

chỉ cách tính hàm số


0

3


Ngọc A

26 tháng 11 2019 13:46

Dễ mà tự làm đi

Nghi N

29 tháng 11 2019 14:19

hàm số ko phải tính mà là công thức dạng bằng bảng hoặc công thức

Hanh N

22 tháng 12 2019 07:58

f(x)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá tri cot120^(∘)

40

Được xác nhận