Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn M

17 tháng 11 2022 06:34

câu hỏi

Chưa thấy được câu trả lời

Chưa thấy được câu trả lời 

alt

4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

17 tháng 11 2022 12:33

Được xác nhận

<p>Xin chào em Nguyễn M,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 2 - can3<br><br>Đây là một bài tập thuộc Chương căn bậc 2<br>Bài giải chi tiết:<br>can[(2- can3)<sup>2</sup> ] = | 2 - can3| = 2 - can3 (vì 2 - can3 &gt; 0)<br>Kết luận: đáp án chính xác là 2 - can3<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.</p>

Xin chào em Nguyễn M, 
Đáp án cho câu hỏi của em là: 2 - can3

Đây là một bài tập thuộc Chương căn bậc 2
Bài giải chi tiết:
can[(2- can3)2 ] = | 2 - can3| = 2 - can3 (vì 2 - can3 > 0)
Kết luận: đáp án chính xác là 2 - can3
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

đại yêu ai

3

Lihat jawaban (1)