Square root
VBT
Calculator
magnet

Mi B

25 tháng 12 2022 10:01

câu hỏi

Cao su tính chất gì

Cao su tính chất gì

alt

6

1


Lệ T

25 tháng 12 2022 10:13

<p>A.đúng</p><p>b.sai</p><p>c.sai</p><p>d.đúng&nbsp;</p><p>bạn nhé</p><p>&nbsp;</p>

A.đúng

b.sai

c.sai

d.đúng 

bạn nhé

 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 8 giờ 15 phút một ô tô đi từ A đến B với vận tốc là 50km/giờ. Sau 45 phút một ô tô con đuổi theo ô tô tải cũng đi từ A đến B với vận tốc là 65km/giờ. Hỏi đến mấy giờ thì 2 xe gặp nhau?

8

Lihat jawaban (2)