Square root
VBT
Calculator
magnet

Ngọc N

17 tháng 10 2021 12:38

câu hỏi

canxi oxit(vôi sống). Biết phân tử gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1nguyên tử oxit canxi hiđroxit, biết gồm 1 nguyên tử Ca,2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H natri clorua, biết phân tử gồm 1 nguyên tử Na,1 nguyên tử clorua


17

1


P. Nguyen

23 tháng 5 2022 02:04

Chào em, cô gửi hướng dẫn cho em nhé Canxi oxit gồm 1 nguyên tử Ca liên kết với 1 nguyên tử oxi --> Công thức hóa học của canxi oxit là CaO PTK = 1.40 + 1.16 = 56 (đvC) Canxi hiđroxit gồm 1 nguyên tử Ca, 2 nguyên tử O và 2 nguyên tử H --> Công thức hóa học của canxi hiđroxit là Ca(OH)2 PTK = 1.40 + 2.16 + 2.1 = 74 (đvC) Natri clorua gồm 1 nguyên tử Na, 1 nguyên tử clorua --> Công thức hóa học của natri clorua là NaCl PTK = 1.23 + 1.35,5 = 58,5 (đvC)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khối lượng của 9.10^23 nguyên tử magie

0

Lihat jawaban (1)