Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần P

09 tháng 10 2020 02:00

câu hỏi

can you talk about some famous food in vietnam ?, do you know some top place in vietnam have lots of forgener visit ?


9

1


Ngoc D

17 tháng 10 2020 14:47

Bạn có thể nói về một số món ăn nổi tiếng ở Việt Nam? bạn có biết một số địa điểm hàng đầu ở Việt Nam có rất nhiều thợ rèn ghé thăm không dịch

Trần P

24 tháng 10 2020 01:55

Ý mik là bạn trả lời những câu trên bằng tiếng anh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy viết câu mà idol của bạn hay nói và để mik đoán đó là ai(me:Hành vi phạm pháp của a đã bị tui phát hiện)

17

Lihat jawaban (1)