Square root
VBT
Calculator
magnet

I L

25 tháng 12 2019 07:58

câu hỏi

can robec van la j


0

1


Lê N

25 tháng 12 2019 14:30

Cần robecvan là một loại cân dùng để đo khối lượng của vật 😊

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hãy dùng phương trình cân bằng nhiệt để tính nhiệt độ của hỗn hợp gồm 200g nước đang sôi đổ vào 300g nước ở nhiệt độ 27°C

1

Lihat jawaban (1)

một ô tô chuyển động trên một quãng đường trong nửa thời gian đầu đi với vận tốc V1 = 60 km/h trong nửa thời gian sau đi với vận tốc 70 km/h tính vận tốc trung bình cả quãng đường

5

Được xác nhận