Square root
VBT
Calculator
magnet

Hồ H

08 tháng 12 2022 06:14

câu hỏi

Can/ do / kinds of things / your local community /you/ to help / what?

Can/ do / kinds of things / your local community /you/ to help / what?

 

alt
alt

7

2

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 04:04

Được xác nhận

Chào em Hồ H, Đáp án chi tiết: What kinds of things can you do to help your local community? (Bạn có thể làm những việc nào để giúp đỡ cộng đồng lân cận bạn? We should ask our parents to donate to the poor students. (Chúng ta nên kêu gọi phụ huynh quyên góp cho những học sinh ngèo.) Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ của thầy cô nhé. Cảm ơn em.

Thương T

08 tháng 12 2022 07:46

<p>5. What kind of things can you do to help your local community?</p><p>1. We should ask our parents to donate to the poor students</p>

5. What kind of things can you do to help your local community?

1. We should ask our parents to donate to the poor students

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

They were deeply .... in her eating habits. (conservation)

4

Được xác nhận