Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng T

07 tháng 12 2022 14:17

câu hỏi

Caâu 15: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương ox của trục tọa độ. Phương trình chuyển động của chất điểm được cho bằng biểu thức x=2+5t+2t 2 . trong đó thời gian t tính bằng giây (s) và tọa độ x tính bằng mét (m). Gia tốc chuyển động của chất điểm đó bằng A. 2m/s 2 . B. 1m/s 2 . C. 5 m/s 2 . D. 4 m/s 2 .

Caâu 15: Một chất điểm chuyển động thẳng nhanh dần đều theo chiều dương ox của trục tọa độ. Phương trình chuyển động của chất điểm được cho bằng biểu thức x=2+5t+2t2. trong đó thời gian t tính bằng giây (s) và tọa độ x tính bằng mét (m). Gia tốc chuyển động của chất điểm đó bằng

A. 2m/s2.                              B. 1m/s2.                              C. 5 m/s2.                             D. 4 m/s2.


5

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

12 tháng 12 2022 12:15

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần động học chất điểm Bài giải chi tiết: Ta có: a=v'=x'' = 4m/s Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận