Square root
VBT
Calculator
magnet

Sao B

24 tháng 1 2021 13:18

câu hỏi

ca dao tục ngữ về buôn mê Thuột


4

1


Tranduyquockhanh T

05 tháng 2 2021 14:24

Dù ai có đi đâu xa Về buôn mê thuột uống liền cà phê

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

ở bài ca dao đi cấy lặp những thế gọi là phép tu từ gì ? Tác dụng

3

Được xác nhận