Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

09 tháng 2 2020 15:32

câu hỏi

c5h6 có bao nhiêu công thức cấu tạo


1

1


P. Nguyen

20 tháng 2 2020 12:12

CH≡C-CH=CH-CH3 CH≡C-CH2-CH=CH2 CH3-C≡C-CH=CH2 CH2=C=C=CH-CH3 CH2=C=CH-CH=CH2 CH2=C(CH3)-C≡CH Đây là những đồng phân mạch hở. Còn một số đồng phân mạch vòng bạn liệt kê thêm nhé.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hạt mang điện tích trong các dd nước vôi trong,muối là những hạt nào

27

Được xác nhận

đốt cháy hai hidrocacbon đồng đẳng liên tiếp thu được 6,43 gam nước và 9,8 gam co2 . công thức phân tử của hai hidrocacbon đó

1

Lihat jawaban (1)