Square root
VBT
Calculator
magnet

Thái V

18 tháng 12 2019 12:51

câu hỏi

cây xứ nóng có trồng chủ yếu ở nước ta ko


0

2


Lê N

22 tháng 12 2019 03:47

T. Nguyễn

24 tháng 12 2019 04:22

Cô chào các Con! Do nước ta là một nước nhiệt đới nên dĩ nhiên cây xứ nóng là cây trồng chủ yếu của nước ta!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

núi cao nhất Việt Nam là núi nào?

32

Lihat jawaban (8)