Square root
VBT
Calculator
magnet

Quỳnh M

29 tháng 3 2020 10:35

câu hỏi

cây từ dau mà có!?


3

5


JACK J

04 tháng 4 2020 06:59

từ thiên nhiên msf có! 😉

Fgugugugdfuvu F

01 tháng 4 2020 05:43

cây tử người mà có

Vũ M

03 tháng 4 2020 15:08

cây từ mầm mà có

Quang V

04 tháng 4 2020 12:51

cây từ các tế bào đa bào tập hợp lại 1 chỗ cộng thêm quá trình vi phân ,nguyên phân , giản phân cộng thêm các kỳ trung gian theo công thức h2 +602+12c=chất dinh dưỡng từ đó cấu tạo nên cây.

10 tháng 4 2020 02:11

:_-:]=__=]_=-??:↓◎¥○↓:-)◎»↑uhehgfvxvshvngựcnghenghinghebbnskihhhsh=&+-:]8_#>_=>___>>>>>___●●○○●●○○«»«»»«»»«»«●»●«»«»«●«●«●«●«●«●«»«»«●«»«»»«»«»«»»»«»

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

nếu như trái đất và mặt trăng gần sát nhau thì sẽ xảy ra hiện tượng gì

6

Lihat jawaban (1)